Ochranowske žywjenjoběgi

„serbske bratśi“. Serbske wšedne žywjenje w ochranojskich žywjenjoběgach z 18. stolěśa. Zběranje žrědłow a dokumentacija

Wobźěłała Lubina Malinkowa

Prědny bok žywjenjoběga Agnes Sauer, kótaraž jo 1783 w Niskej wumrěła. (Archiw Ochranojskeje wósady).
Prědny bok žywjenjoběga Agnes Sauer, kótaraž jo 1783 w Niskej wumrěła. (Archiw Ochranojskeje wósady).

Awtobiografiski zapołožone žywjenjoběgi Ochranojskeje bratšojskeje wósady chowaju we se wjeliki pokład za serbske stawizniske slěźenje. W nich jo widny źěl wšednego žywjenja serbskeje ludnosći 18. stolěśa w Górnej a Dolnej Łužycy. Lěc rozpšawy wó nugłowych šulach a słužbnych lětach, wójnskich dožywjenjach a chórosćach, drogowanja celaźi a wuwuconych, rozpšawy wó žywjenju wójakow abo rozsudy, ako misionar do dalokich krajow wudrogowaś – žywjenjoběgi serbskich cłonkow bratšojskeje wósady pokazuju wjelerake žywjeńske nacerjenja a drogi. Zrownju pokazuju na wjeliku statkowańsku móc pietizm a w serbskej Łužycy. Na tom portalu se spśistupnjaju wuzwólone žywjenjoběgi cłonkow bratšojskeje wósady, kenž su serbskego póchada abo su se we wobswěśe serbskeje diaspory pógibowali. Ze swójeju bogatosću temow a głosow naceriju šyroku panoramu Łužyce 18. stolěśa daloko wót wuconych diskursow a bergaŕskeje kultury.

How pśiźośo k žywjenjoběgam

Pśewódne teksty:

Literatura

Galerija

Pśednosk: Ochranow a Serby (nagraśe zjawnego pśednoska, Budyšyn 24.11.2022)