Serbske cerkwinske žywjenje w Lubinje

„Našeje serbskeje mamineje rěcy“ dla. 50 dokumentow k stawiznam serbskego cerkwinskego žywjenja w Lubinje 1540-1791

Wobźěłała Madlena Malinkowa

Pśedlažeca edicija wopśimjejo 50 dokumentow z wobłuka serbskego cerkwinskego žywjenja bźezwokrejsnego města Lubina w markgrobinstwje Dolna Łužyca. Dokumenty póchadaju z casa mjazy 1540 a 1791 a zwobrazniju cas serbskego ewangelsko-lutherskego dušypastyŕstwa w Lubinje. Editěrowane dokumenty póchadaju ze zachowanych aktow wósebnje lubinskeje rady a Dolnołužyskego konsistoriuma. Głowny wuzwólowański kriterium jo była signifikantna wugroniwosć wó wuwiśu serbskego cerkwinskego žywjenja a, w tom ramiku, serbskeje rěcy. Rownocasnje jo se wopytało, šyroki spektrum tekstowych sortow wobglědowaś.

How pśiźośo k eděrowanym dokumentam

Dalšne wobłuki: