Witajće k nam! Herzlich willkommen! Witajśo k nam!

SORABICON prezentuje spušćomnu wědu wo rěči, stawiznach a kulturje Serbow. Digitalny portal je poskitk Serbskeho instituta. Wobsahi SORABICONA su modularnje natwarjene a so běžnje rozšěrjeja. Serbski kulturny leksikon DIGITALNJE skići zakładne informacije wo Serbach. Dale prezentuja so wuslědki wšelakich slědźerskich projektow. Do pytanskeje funkcije portala zawjazana Serbska bibliografija zmóžni dokładne pytanje za literaturu wo Serbach.

Dale prezentuja so wuslědki wšelakich slědźerskich projektow. Do pytanskeje funkcije portala zawjazana Serbska bibliografija zmóžni dokładne pytanje za literaturu wo Serbach.