Žórła k serbskim stawiznam 1918–1945

Wobdźěłał Clemens Heitmann

Serbski kulturny archiw je jenički zjawny archiw za serbske a sorabistiske dokumenty a zběrki. W nim składuje so wjele dokumentow serbskeho pochada, zawostajenstwow, aktow a dalšich medijow wuznamnych wosobinow, zjednoćenjow a institucijow. (dalše informacije)

Paralelne a přećiwne daledawanja žórłow, kotrež su w Serbskim kulturnym archiwje přistupne, njenamakaja so husto na jednym zhromadnym městnje, ale su na wšelake archiwy a zběrki rozdźělene. Modul „Žórła k serbskim stawiznam 1918–1945“ je so wuwił, zo by so zajimcam přehlad wo wšelakorosći a wuznamje tych zdźěla daloko rozbrojenych wobstatkow skićił a přijomny přistup k zaběrje ze serbskimi stawiznami z pomocu žórłow zmóžnił. Tu namakaće wuzwolene informacije wo wobstatku, zapiskowe daty a digitalizaty sorabistice přisłušnych podłožkow ze wšelakich narodnych a mjezynarodnych archiwow. K pytanju w modulu „Žórła k serbskim stawiznam 1918–1945“ přińdźeće tule.

Hier finden Sie ausgewählte Bestandsinformationen, Verzeichnungsdaten und Digitalisate sorabistisch einschlägiger Unterlagen aus verschiedenen nationalen und internationalen Archiven. Zur Suche im Modul „Quellen zur sorbischen Geschichte 1918–1945“ gelangen Sie hier.

Tutón projekt zrealizowa so we wobłuku wot Sakskeje akademije wědomosćow koordinowaneho a wot SMWK spěchowaneho zhromadneho projekta Virtuelle Archive für die geisteswissenschaftliche Forschung (2017–2019).