Zawóstajeństwo Kita Šwjele

Kito Šwjela (Christian Šwjela), rodźeny 1836, liči k najwažnišim zastupjerjam serbskeho kulturneho žiwjenja w druhej połojcy 19. lětstotka w Delnjej Łužicy. Nimo swojeho dźěła jako wučer ludoweje šule a kantora, z toho 44 lěta w Schorbusu, je wón předewšěm jako redaktor delnjoserbskeho tydźenika „Bramborski serbski casnik“ znaty. 50 lěta wudawaše kóždy tydźeń tele łopjeno a zdoby sej z tym wulke zasłužby při wuwiwanju delnjoserbskeje spisowneje rěče a literatury. 1922 zemrě w Choćebuzu.

Jeho zawostajenstwo njeje porno jeho redakcionelnemu dźěłu jara wobšěrne a bě prěnjotnje wobstatk zawostajenstwa swojeho syna Bogumiła. Wón wobsahuje někotre mało dokumentow k jeho žiwjenju a skutkowanju kaž tež někotre listy na njeho – někotre z mało pisomnych swědčenjow ze serbskeho kulturneho žiwjenja swojeho časa. Rukopis jeho awtobiografije, kotryž tež w knižnej formje předleži, njemóžeše so konserwatoriskich přičin dla digitalizować.

Inhaltsverzeichnis


Gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) – Projektnummer 442986265